Beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons een vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsvoering. Als energieadviesbureau betekent dat, dat wij vanaf de oprichting in 1992 veel aandacht hebben besteed aan het klimaat. Al in onze beginfase zijn wij gestart met het in kaart brengen van de energiebesparende mogelijkheden bij onze opdrachtgevers. Naast het advies hebben wij een rol gespeeld bij de implementatie van het potentieel. Dit leidde tot grote besparingen op het energieverbruik en een verlaging van de CO2-uitstoot.

Na de liberalisering van de energiemarkt hebben wij voor onze klanten hoofdzakelijk duurzame energie ingekocht. Maar MVO bij CLD Energie Management B.V. (CLD) gaat verder dan alleen klimaatzaken. Ook besteden wij veel aandacht aan zaken als diversiteit van het werknemersbestand.

Definitie
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent voor ons dat een onderneming, naast het streven naar winst (Profit), ook rekening houdt met het effect van haar activiteiten op het milieu (Planet) en tevens oog heeft voor de invloed ervan op de mensen binnen en buiten het bedrijf (People). Hoe beter de balans tussen deze 'triple P', des te duurzamer de resultaten voor zowel de onderneming als de samenleving.

Onze rollen in de samenleving
Door onze activiteiten staan wij midden in de samenleving. Er zijn drie rollen die ons als organisatie kenmerken.

  1. CLD als bedrijfsvoerder levert diensten en zorgt voor afstemming ervan op de wensen uit de markt
  2. CLD als werkgever biedt een werkplek aan mensen
  3. CLD als bedrijfsburger neemt deel aan de maatschappij en is medeburger

Voor elk van de genoemde rollen is geïnventariseerd welke invloed ons handelen heeft op de omgeving en welke maatschappelijke vraagstukken het dan betreft.

Maatschappelijke vraagstukken
Vanuit onze maatschappelijke rollen willen wij onze verantwoordelijkheden nemen en een bijdrage leveren aan de oplossing van diverse (inter-)nationale maatschappelijke vraagstukken, die op zowel de kortere als de langere termijn spelen. Die bijdrage dient maatschappelijk uitgebalanceerd, maar ook bedrijfseconomisch verantwoord te zijn. Onze inspanningen richten zich op de volgende zeven speerpunten; energiebesparing, inkoop duurzame energie, innovatie, klanttevredenheid, goed werkgeverschap, bedrijfsburgerschap, veiligheid van werken.

Beleid
In onze missie komt naar voren. dat wij kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook zijn wij aangesloten bij MVO Nederland. MVO Nederland is het netwerk waar ondernemers met een MVO-ambitie bij willen horen voor informatie, inspiratie en duurzame business kansen.

Ieder jaar toetsen wij onze ambities en formuleren wij concrete doelstellingen en acties.