Optimaliseer uw meetdiensten

Iets langer dan een jaar geleden zijn door CLD Energie Management B.V. de eerste gesprekken met  diverse meetbedrijven gevoerd. Het doel van deze gesprekken was het optimaliseren van de meetdiensten van de klanten van CLD.
Er is hierna gekozen om dezelfde dienstverlening kosteloos aan te bieden aan alle relaties van Van Dorp. Dit heeft er toe geleid dat inmiddels van zo'n 400 grootverbruik energieaansluitingen de wettelijk verplichte meetdiensten zijn geoptimaliseerd, een besparing van ruim € 600.000,-.

Recente optimalisering
Recent heeft CLD de meetdiensten geoptimaliseerd voor een vastgoedpartij waarvan het contract via Van Dorp Zoetermeer loopt. De contractbesparing die voor deze vastgoedpartij is gerealiseerd bedroeg ruim € 23.000,-.
Deze en de gerealiseerde meetdienstbesparing voor Sportbedrijf Deventer (€ 26.500,-) zijn de grootste gerealiseerde besparingen bij een individuele relatie van Van Dorp.
Wij zijn hier zelf dan ook zeer enthousiast over en willen de behaalde successen graag met u delen.

Geen wijzigingen
Van te voren is de meetdienstbesparing moeilijk in te schatten, maar in de regel geldt dat wij op het gebied van de meetdiensten altijd voor u kunnen besparen. Voor de bovenstaande besparingen zijn tevens geen enkele fysieke wijzigingen noodzakelijk geweest. Dit betekent dat de meetdienstbesparing gerealiseerd is bij de huidige meetverantwoordelijke en er dus enkel sprake is geweest van een administratieve aanpassing.

Belangstelling?
Wilt u ook besparen op uw huidige meetdienstkosten? Mail ons dan uw recente meetdienstfactuur. Deze factuur hebben wij nodig om de aansluitgegevens te kunnen achterhalen en zodoende het juiste meetdiensttarief daar tegenover te kunnen zetten.

Voor verdere informatie kunt u ons ook telefonisch bereiken op nummer 010-3007888.