Gratis energieaudit van uw stookruimte? Dat kan met CLD!

Vaak investeren bedrijven en organisaties in energiebesparende oplossingen met lange terugverdientijden, terwijl de besparing bij de bron (het "laaghangend fruit") vaak wordt vergeten.

Energie-audit
Speciaal hiervoor biedt CLD u een energie-audit aan, waarbij de mogelijkheden in uw stookruimte(n) door ons in kaart worden gebracht. Tijdens de audit worden alle pompen, appendages, leidingen en verdeelstations, die niet geïsoleerd zijn of waarbij de isolatie is beschadigd, in kaart gebracht. Van het onderzoek op locatie ontvangt u een rapportage met daarin een kosten- en batenanalyse.

CLD energie-audit 1 CLD energie-audit 2

 

Kleine terugverdientijden
Het isoleren in stookruimten wordt, naast energiebesparing, kostenreductie en als dwingende maatregel vanuit de wet milieubeheer (Wm), als zinvol product gezien. Afhankelijk van de situatie is de terugverdientijd al snel minder dan 5 jaar.

Belangstelling?
Neem contact met ons op via telefoonnummer (010) 30 07 888 of via onze e-mail info@cld.nl en vraag naar onze adviseur Rudie de Graaff.