Teruggave energiebelasting

In bepaalde situaties kan energiebelasting (met terugwerkende kracht van 5 jaar) teruggevorderd worden. Dit is een lang en ingewikkeld traject en vergt veel kennis en doorzettingsvermogen. CLD kan u hierbij geheel ontzorgen!

Wat is energiebelasting?
Iedere afnemer betaalt energiebelasting. Deze belasting wordt jaarlijks (vanaf 1996) door de overheid vastgesteld en is afhankelijk van het elektriciteits - en gasverbruik. De heffing is ingevoerd als onderdeel van de vergroening van het belastingstelsel.

Opslag Duurzame Energie (ODE)
Sinds 1 januari 2013 is er een extra belasting op energieverbruik bijgekomen. De Wet Opslag Duurzame Energie (ODE) is toen van kracht geworden. Het doel van deze nieuwe belasting is om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ regeling te financieren.
Deze subsidieregeling stimuleert de productie van duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte) die relatief goedkoop is op te wekken.

Wie komt voor teruggave in aanmerking?

 • Een bedrijf dat meerdere elektra en gasaansluitingen op één kadastraal perceel heeft
 • Een bedrijf dat metaal op metaal aanbrengt via elektrolytische procedure
 • Een bedrijf met gebouwen voorzien van blokverwarming
 • Een bedrijf op WOZ perceel da de elektriciteit betrekt van een ander WOZ perceel middels een tussenmeter
 • Een kerk of andere religieuze instelling
 • Een charitatieve instelling (goede doel)
 • Een culturele of wetenschappelijke instelling
 • Een multifunctioneel centrum zoals dorpshuizen
 • Een vereniging (geen sport)


Meest voorkomende teruggaafregelingen:

 1. Teruggaafregeling energiebelasting of kolenbelasting
 2. Teruggaafregeling energiebelasting bij blokverwarming
 3. Teruggaafregeling energiebelasting meer dan één onroerende zaak
 4. Teruggaafregeling energiebelasting kerken en instellingen


CLD is een adviesbureau die deze teruggave geheel voor u kan aanvragen en realiseren.