Factuurcontrole

Factuurcontrole van CLD is een dienst waarbij wij de energierekeningen van onze opdrachtgevers controleren.
Het controleren van de energierekeningen door CLD blijkt geen overbodige luxe te zijn. Bij grootverbruikers, die elke maand een rekening ontvangen voor hun elektriciteits- en/of gasverbruik, is een foutpercentage van 40% naar voren gekomen. Binnen de zorgbranche is dit percentage zelfs 80%. De fouten hebben tot gevolg dat vele honderden tot zelfs tienduizenden euro's teveel werden betaald.

Factuur De factuurcontrole bestaat uit:
  • Controle meterstanden en leveringstarieven van facturen van leveranciers
  • Controle energiebelasting
  • Onderzoek mogelijkheden teruggave heffingskorting en energiebelasting
  • Controle meterstanden en transporttarieven van facturen van netbeheerders
  • Controle gecontracteerde capaciteiten en werkelijke maximale belastingen
  • Terugvorderen van onterecht in rekening gebrachte bedragen en controle correctiefacturen
  • Verzorgen teruggave-verzoeken energiebelasting en controle beschikkingen
  • Rapport van de controle en inzage van uw energiekosten

CLD biedt u de mogelijkheid om te kiezen voor een opdracht op basis van no cure no pay of een vast abonnementsbedrag.

1. No cure no pay
Als vergoeding voor haar inspanning ontvangt CLD:

  • Een aandeel van de teruggevorderde bedragen.
  • Een aandeel van de besparingen van één kalenderjaar met betrekking tot transportcontract aanpassingen.

2. Vast abonnementsbedrag
Als vergoeding voor de notacheck wordt een vast - nader te bepalen - bedrag gefactureerd. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal en de grootte van uw aansluitingen.

Na de factuurcontrole weet u zeker dat u niet teveel betaalt.