Energie-inkoop

Op de geliberaliseerde energiemarkt heeft u te maken met verschillende, elkaar beconcurrerende aanbieders van elektriciteit en gas. Goed inkopen kan een aanzienlijke besparing opleveren.

Een succesvol inkooptraject vraagt echter de nodige voorbereiding, alsmede kennis van de elektriciteits- en gasmarkt. Zonder voldoende kennis van zaken kan een inkooptraject, vanwege de verborgen kosten en voorwaarden, zelfs een sterke kostenverhoging opleveren.

CLD verzorgt voor veel organisaties de aanbesteding van energie. De aanbestedingen kunnen individueel of collectief worden gehouden.

Individuele aanbesteding
Bij een individuele aanbesteding wordt vooraf met u de inkoopstrategie bepaald en worden uw wensen geïnventariseerd. CLD helpt u bij de leveranciersselectie en -keuze. Daarnaast worden ook uw transportcontracten en factuurstroom geoptimaliseerd.

De individuele aanbesteding bestaat uit:

  • Inventarisatie gas-, elektriciteitsvraag en aansluitingen
  • Analyse en opzeggen huidige energieleveringscontracten
  • Bepalen inkoopstrategie
  • Optimalisatie transportcontracten
  • Aanvragen leveringsoffertes voor gas en elektriciteit bij verschillende leveranciers
  • Leverancierskeuze
  • Controle leveringscontract

Collectieve inkoop
Al jarenlang heeft CLD ervaring met de collectieve inkoop van energie. Door schaalvergroting zijn de deelnamekosten aanzienlijk lager dan bij een individuele aanbesteding. Hierdoor is het zelfs voor kleine verbruikers interessant om deel te nemen.

Collectieve inkoop van energie levert naast prijsvoordelen ook administratieve voordelen op.

Tijdens de looptijd van de opdracht fungeert CLD als aanspreekpunt voor alle energiezaken.